"DE TRE STEN"
Afrikansk skabelsesberetning
Min gendigtning af historie
fortalt af Edwardi Ntemi fra Tanzania

   Den gang vor verden blev skabt, der blev livet lavet - ja nærmest brygget - i en gryde. Gud lavede et ildsted med tre store sten og en kæmpe gryde. 

   Først skabte han planter og vækster - Han blandede vand, støv, mudder og klippe, tilsatte solens lys og kogte det hele godt sammen i sin gryde. Det blev kogt ind til en grød, og endnu tykkere til en pasta hvoraf alle planter & vækster blev formet. Derefter kom turen til dyrene. Han skabte gazellen der springer så elegant på savannen af slettens svegende græs. Elefanter, flodheste & næsehorn skabte han af de tykke træstammer & deres bark. - Fuglene af den lette vind & træernes frugter.  Sneharer & sneræv af iskrystaller fra bjergets top.  Den sorte panter blev skabt af junglens mørke nat, og myrer, insekter og andet kravl blev gjort af sand, grus & småsten.

  Efter mange dags arbejde fik han lyst til at prøve noget nyt, denne gang var det bønner han puttede i sin gryde. Han lavede en grøde med hvide bønner, en med gule og en med brune bønner. Da han skulle nå at koge tre gryder havde han lidt travlt den dag.  Det var derfor lidt for flydende da han ville forme de nye væsener - Det  blev til en stor rund klat for oven, to lange udløbere til hver side, og to endnu længere ned af.  De så ham noget sølle ud. De var ikke som dem han tidligere havde lavet, der var så velskabte & veltilpassede - de havde kun to ben. Hvordan skulle de klare sig   - De havde hverken klør, horn eller tænder til at forsvare sig. De havde ingen skjold til at beskytte sig og kunne hverken flygte som en hare eller flyve som en fugl. Det blev klart for gud, at han måtte gøre noget særligt for disse væsner, hvis de skulle overleve.   Og han fik en ide...
   Han ville give hver af de nye væsner en særlig gave - en særlig egenskab.

De tre sten fra bålstedet, som bar skabelsens store gryde, de indeholder de egenskaber og den kraft der holder livet oppe & gir det styrke.
Han havde tre sten med hver sin egenskab og tre af de nye væsner - hvem skulle han give hvilken egenskab ?  Han ville ikke blandes ind i diskussioner, misundelse, nid & kiv, så han besluttede at lade dem afgøre det selv.
Han lavede et kapløb !
   Han stillede de tre væsner op i den ene ende af en lang bane, og de tre sten i den anden ende. Stenene ville så, efterhånden som løberne nærmer sig, skifte form og forvandle sig  til deres gave  - Et værktøj - et redskab for den egenskab de i fremtiden kunne få gavn af.
   Det gik selvfølgelig over stok og sten da startsignalet blev givet, men da de nærmede sig og efterhånden kunne se hvad stenene blev forvandlet til, begyndte den ene af dem at tage det mere roligt.  Han havde nemlig allerede luret sine to brødre. Han kendte dem godt og vidste de ikke ville gå efter hans fortrukne gave.
   Så mens de to af hans brødre stræbte, skubbede og sloges for at få  - SVÆRET,  magtens værktøj, redskab for styring og kontrol -  og  - OVERFLODSHORNET, som flyder med rigdomme og handelsvarer, så kunne den tredje - den brune - stille og roligt gå hen og tage  - TROMMEN, redskab for glæden -  og sætte sig hen i skyggen under træet for at spille.
   Siden dengang har den gule og den hvide mand jævnligt været i totterne på hinanden, fordi de var misundelige over hinandens gaver, og i perioder har gaverne byttet ejermand.  Men den brune mand har siden da holdt sig til trommen, musikken & dansen.

- - -

   At denne historie er sand,  det ved jeg fra den brune mand, det har han selv fortalt  ...til sine børn og til sine børnebørn, som har fortalt det videre til deres børne, som igen har fortalt det videre i mange generationer. Lige indtil en dag i Afrika, hvor jeg mødte en af hans tip-tip-tip-tip-tip-olde-børnebørn, og fik historien fortalt.  Deraf ved jeg også, at inden gud overlod de tre første mennesker, til at klare sig på egen hånd, forklarede han dem følgende om deres gavers egenskaber  -"Intet er  så  godt,  at  det  ikke  også  er  dårligt  for noget andet. Hver en mønt har sin bagside, hvert instrument sin falske stemning og et hvilket som helst våben kan også blive vendt mod èn selv. Magtens skyggeside er undertrykkelse, nepotisme & vold. Bagsiden af økonomisk sans og handelstalent er udnyttelse, skævvridning & egoisme. De uheldige sider ved glæden er beruselse, ligegyldighed & dovenskab.  Men husk at det samtidig er disse tre egenskabers bedste sider der holder livet oppe -  Samarbjde, udvikling og kærlighed".

- - -

   De tre menneskeracer og deres gaver er siden blevet blandet i forskellige grader, selv om at de i begyndelsen fordelte sig til hver deres områder af jorden.  Med tiden er vi blevet blandet så meget, at vi alle har en del af de tre egenskaber i os, blot i forskellige sammensætninger, og det kan ikke altid ses på farven  -  men man skal ikke skue hunden på hårene.

Hilsen
Anders Shagembe
 
 
 

Baggrund & links
Fortælling
Start-side
Dans & Kultur