Fra: Niels Nørrelund Haastrup [NNH@Odense.dk]
Sendt: 17. november 2006 13:23
Til: Anders Shagembe
Emne: Evaluering Skt. Klemens

I forbindelse med Skt. Klemensskolens temauge "Ikke mere mobning" havde vi aftalt et fire timers forløb for 0. - 1. årgang med Anders Shagembe.

Det blev til en meget spændende cocktail af fortælling, rytmer, sang og dans, som i den grad fængede og involverede såvel børn som voksne.

På de efterfølgende reaktioner fra mange af deltagerne, er det for os tydeligt, at Anders på sin særlige måde fik sat focus på væsentlige elementer i mobbeproblematikken.

Tak for en meget anbefalelsesværdig dag.

Venlig hilsen

Jette Madsen & Niels Haastrup
               SFO-leder

Skt. Klemensskolens SFO
Dahlsvej 1
5260 Odense S

Direkte : 63152610
mail: nnh@odense.dk