Start-side

Fortælling

Dans & Kultur

Genbrugslegetøj

Baggrund & links

 

Curriculum vitæ
for Anders - Shagembe - Jørgensen
Mælkebøtten 172  -  1440 Kbh.K
Tlf: 28 68 19 58
E-post: shagembe@gmail.dk

 Anførte jobs og aktiviteter er kun eksempler på udførte projekter, forestillinger, foredrag, periodeansættelser
som: Artist, projektarbejder, konsulent eller timelønnet underviser som del- & hel-tidsansættelser
- De mest omfattende og typiske eksempler er nævnt her.

Indhold & form kan bedst anskueliggøres af mit PR-materiale, programmer, projektbeskrivelser
og div. avisomtale, udtalelser & bekræftelser fra et udvalg af arbejdsgivere,
der kan ses på min hjemmeside - SE OVERSIGT på FØLGENDE LINK
- yderlige bilag og referencer kan tilsendes på forsørgelse.


1975 - 22/6. 1979 Student fra Det Frie Gymnasium (en skole med ekstra vægt på Samfundsfag, tværfaglig projektarbejde og elevmedbestemmelse). Mat. & Bio. på højt niveau (dvs. en kombination at en natur/matematisk og samfundsfaglig studentereksamen.)
Okt.76 - aug.77 Sabbat år fra skolen. Lagerarbejder på Kbh.`s GrøntTorv. 30 tm/uge.
1/9. 79 - 31/5. 80 Pædagogmedhjælper i Nordstrandsskolens Fritidshjem, Dragør. 40 timer/uge.
Nov. 79 - nov. 81 Tillidsmand i Pædagogmedhjælpernes  fagforening  - PMF.
Mar. 80 - nov. 81 Initiativtager til Dragør Lokalgruppe mod Atomkraft under - OOA: Kontaktperson, organisering, gadeteater og PR-arbejde.
1/6. 80 - 30/11. 81 Pædagogmedhjælper i Østervang Børnehave, Frederiksberg. (35 tm/uge før  d. 1/7. 81) 40 tm/uge efter d. 1/7. Deltager i kollektiv ledelse og planlægning af pædagogisk projektarbejde.
Sep. 81 - mar. 84  Aktivist & Gøgler i ungdomsbevægelse for et ungdomshus "Initivgruppen", og...
1/12. 81 -  9/1. 84 Småjobs bl.a. restaurationsbranchen og frivillig arbejde som arbejdsmand på vindmølleprojekt og hus-restaurering.
Jan. 82 -  mar. 84  Med-producer, klipper og lydmand på dokumentarvideo om ungdomshus- og BZ-bevægelsen på Det Danske Filmværksted for Fingerfonden -"Når vi ikke må elske & skabe..." udlejes gennem Filmcentrum.
Fra 83 Aktiv i Lokal dansegruppe der optræder & underviser i traditionel dans fra Tanzania.
10/1. 84 - 5/9. 84  Medarbejder i Christianshavns Beboerhus, deltager i kollektiv ledelse.
6/9. 84 - 3/1. 87 Div. kurser på private uddannelser og aftenskole, bl.a:  Perkussion, Traditionel & moderne dans hos danske & afrikanske lærere,  Kinesiologi`ens  grundkursus -Touch for Health, Zoneterapi, Anatomi, og  Kiswahili (i nævnte rækkefølge.)
Sep. - nov. 84  Klippekonsulent for Det Danske Filmværksted på Dokumentarfilmen "Rødder på Christiania" af Irma Clausen.
3/6. - 15/10. 87 Studierejse til Østafrika (Dar es Salaam, Nairobi) og venskabsbesøg i landsbyerne i Sukumaland (ved Viktoriasøen i Tanzania) hos Matendo`s venskabsforening  - Daraja la Wakulima na Utamaduni Wao. Indsamlede Dias og lydbånd, med musik,  hverdag, leg og arbejde, og kultureffekter, traditionel medicin og legetøj.
4/1. 88 - 31/3. 88 Plejemedhjælper på Vejstrup Plejehjem. 39 tm/uge
13/3 - 9/8. 88 Pædagogmedhjælper i den integrerede institution -Vesterparken, Ringe (39tm/uge). Med ansvar for undervisning af børnene i sang, dans & musik, arrangør af temaprojekter med afrikansk kultur, trommebygning, børnekarneval og optræden med børnedansegruppe for MS-Odense & Ringe Centerforening.
6/7. 88  Godkendt som aftenskolelærer i Tanzaniansk dans & trommespil og efterfølgende underviser på Rytmisk Aftenskole.
28 - 25/7. 88 Initiativtager & underviser af børnehold i Tanzaniansk trommedans på Utamadunilejren (Dansk-afrikansk kulturtræf).
10/8. 88 - 20/9. 91 Freelance arbejde på deltid: Underviser og kulturformidler, danser & musiker på skoler, højskoler, efterskoler, særforsorgen og ved kulturelle arrangementer og især som projektarbejder med temauger om Afrika  (Rytmik, dias, tansaniansk mad, -fortælling, -kostumer og -legetøj) i børneinstitutioner og skoler.
24 - 30/7. 89 Underviser af børnehold og voksne i Tanzaniansk trommedans på Utamaduni- lejren.
21/1 - 28/6. 91 Gennemførte Danselinjen, med moderne dans, ballet og traditionel etnisk dans på Svendborg Højskole
30/6. - 5/7. 91 Underviser i trommedans, moderne dans & bevægelse, ugekursus (24 tm) på SFOF`s ølejr
21 - 28/7. 91 Historiefortæller & underviser af børnehold i Tanzaniansk trommedans på Utamadunilejren
23/9. 91 - 4/5. 92  Pædagogmedhjælper på Skårup Øveskole. Underviser i musik, dans, bevægelse og foredragsholder og gæstelærer i Svendborg kommunes børneinstitutioner & skoler som kreativ projektarbejder til temauger, værkstedsprojekter & skolekomedie.
5/5. 92 - 29/5. 95 Freelance underviser og historiefortæller, danser & musiker, kulturformidler, foredragsholder, aftenskolelærer , projektarbejder på institutioner , skoler, høj- & efterskoler, særforsorgen, biblioteker og ved kulturelle arrangementer.
...Bl.a. følgende eksempler & større projekter: ...
5/6. - 11/6. 92 Underviser i afrikansk trommedans og hip-hop, ugekursus (24 tm) på SFOF`s ølejr
25/7 - 1/8. 92 Historiefortæller & underviser af børnehold i Tanzaniansk trommedans og ungdomshold i Afro-hiphop på Utamadunilejren.
2/2. - 23/2. 93  Underviser, foredragsholder og fortæller under "Afrika-måned" i  Norgesgades  Medborgerhus (Sundby, Kbh.), på deltid.
16/5. 93 Medarrangør og artist med afrikansk kultur på Amager Børnebiblioteker`s indslag på  "Store legedag"
25 - 31/7. 93 Historiefortæller & underviser af børnehold i Tanzaniansk trommedans, ungdomshold i Afro-hiphop og trommedans for voksne på Utamadunilejren.
fra 1/5. 94  til p.t.
Arrangør af børneteater, historiefortælling (Indiansk, nordisk mytologi & sagn, H.C. Andersen og folkeeventyr), jazzcafè, folkklub, Drumcafe mm., Julearrangementer og arrangementer med afrikansk kultur (musik, dans, fortælling & legetøj) for børn & voksende i Christiania Børneteater og andre børnekultursteder som f.eks. Rosinhuset på Christiania.
8/5. 94 Medarrangør og artist med indianske leg & fortællinger på Amager Børnebibliotekers indslag på "Store legedag"
22-23/6. 94 Fortæller på Festivalen "Vilde Vulkaner" i Vordingborg for SFO`er og fritidshjem
10/7. - 15/7. 94 Underviser i tanzaniansk trommedans & -spil, ugekursus (24 tm) på SFOF`s ølejr
24 - 31/7. 94 Historiefortæller, underviser af børnehold i Tanzaniansk trommedans og Afro-hiphop på Utamadunilejren.
21/9. - 23/9. 94 Underviser på Kursus i rytmik & bevægelse, for PMF-Herlev & AoF (18 tm).
21/10. - 24/10. 94 Samarbejde og fortælleforstillinger med socialarbejder og fortæller - O.M. Mkosana fra Zimbabwe, som besøgte DK som kulturgæst i anledning af MS-kampangen:"Vend Verden! - I-landsfrivillige i Danmark".
7/11. - 17/11. 94 Konsulent, artist, underviser og konference-indleder på festivalen  -"Rundt i  Musikkens Verden", afholdt i samarbejde med Børnebibliotekerne, skoler, institutioner på Amager og Byens Børn
5 - 6/2. 95 Underviser i "rytmik & dans for udviklingshæmmede" med Ejegodcentrets personalegruppe.
21,22,28,29/4. 95 Underviser på danse- & rytmikkursus for pædagoger og konsulent for afholdelse af børnekarneval i Hvalsø kommune
April 95 Deltager i opstarten af historiefortællegruppen  -"Fortællefuglene" under Minoritetsafdelingen i MS og efterfølgende medlem i "fortællekorpset".
30/5. - 4/8. 95 Studierejse til Tanzania & Kenya:  Deltagelse på kursus i traditionel sukumadans, -musik & -kultur (Bujora)  - Deltager i venskabsbesøg hos (tidligere omtalte) kulturforeningen  Daraja la Wakulima na Utamaduni Wao (Magu distrikt)  - Ophold hos traditionel dansegruppe & medicinfamilie  - Besøg og undervisning på gadebørne-projektet  Kuleana (Mwanza)  - Indsamling af legetøj, dias & lydbånd. Rejsen foregik med støttet fra Danida og uddannelsesgodtgørelse fra AF
5/8. 95 -   p.t. Freelance underviser (honorar- & timelønnet, del- & fuldtids ansættelser):  Historiefortæller, danser & musiker, projektmedarbejder, kulturformidler,  skuespiller, foredragsholder, aftenskolelærer ( bl.a. Rytmisk Børneskole*, 3. Verdens  Aftenskole & SFOF) på institutioner,  skoler, i særforsorgen,  på biblioteker og ved kulturelle  arrangementer,  messer og festivals.
18/8. & 19/8. 95 Historiefortæller & skuespiller med forestillingen DEN MAGISKE KUFFERT og underviser i trommedans, og arrangør af værkstedskursus med fremstilling af genbrugslegetøj på PMF-træf 95.
8 - 10/9. 95 Deltager på kursus om ”Talking stick”, storytelling, konfliktløsning og svedehytte. med Medicine Story - Wampanoag-indianer, fortæller, forfatter, underviser fra Mettanokit (kulturcenter for traditionel folk) i Greenville, USA.
Oktober 95 Udstiller af genbrugslegetøj fra Afrika & Den 3. Verden i Christianshavns  Beboerhus.
16/10. - 21/10. 95 Initiativtager til - og artist & instruktør i temauge i Christianshavns Beboerhus  med fortælleforestillinger, trommedanseworkshops og legetøjsværksted for børn, et  Medie-foredrag for voksne om Tanzaniansk kultur og rejsebeskrivelse i lokalbladet - Christianshavneren.
1/11. 95 Initiativtager til og efterfølgende leder for "Rejsen til Rytmernes, Eventyrets og Legens Verden". - Et varierende sammensat gruppe/ensemble af sparringspartnere & kollegaer: Artister, dansere, kunstnere og instruktører, bl.a. herboende tanzanianske musikere, med hvem jeg udfører større projekter (f.eks. musikere som akkompagnere optræden  & undervisning, et hold af værkstedsinstruktører).
9/11. - 12/11. 95 Medarrangør, konsulent, artist og instruktør (med Rejsen til R...E. & Legens Verden) i MS´s oplysningsbod, på Post Danmarks Frimærkemesse i Forum  - "Den afrikanske hytte" - En interaktiv udstilling & værksted, med afrikansk genbrugslegetøj og en scene med afrikansk dans, musik, fortælling og kultur.
15/11. 95  -  2004 Skuespiller-premiere i "Pigen og Ulven", en tournè børneteaterforestilling under Kulturværkstedet -Dagmar  på Vesterbro, der især henvender sig til tosprogede børn . Det er begyndensen til et, stadigt fortløbende, samarbejde med den herboende irakiske skuespiller Siham Alwan, der blev udnævnt som "Årets Flygtningekunstner" af Dansk Flygtningehjælp.
15 - 17/12. 95 Arrangør & instruktør af udstilling og værksted med genbrugslegetøj på Økologiske Igangsætteres julemarked, Nørrebro (med Rejse til ...Legens Verden).
10 - 18/1. 96 Arrangør af udstilling med afrikansk & 3. Verdens -legetøj og legetøjsværksted (med Rejsen til ...Legens Verden) på Nørreallè Medborgerhus på Nørrebro, Kbh.
26 - 29/2. 96 Musiker på teater- & eventyrprojekt med tosprogede børn fra Vesterbror Børnekulturhus i samarbejde med Kulturværkstedet Dagmar.
6/3. 96 Underviser i brug af  traditionel afrikansk musik & dans i musikundervisningen i folkeskolen, på Frederiksborg Amtscentral på kursus for musiklærer.
29/3, 2, 21, 24, 25/4. 96 Historiefortæller af H.C. Andersen-eventyr, akkompangeret af Jens Henriksen på biblioteker &  Børnekulturhus på Amager (med Rejsen til...Eventyrets verden).
26/4 - 24/5. 96 Rejse til Tanzania, landsbybesøg hos traditionel danse- & medicinfamilie, og initiativtager til invitation af Sabina Shabani, traditionel danser & musiker fra Tanzania, som kulturgæst bl.a. i samarbejde med Matendo, Images of Africa og Utamadunilejren med støtte fra Dansk Artistforbund.
2/6, 7/7, 7,8, & 14/9. 96 Skuespiller i forestillingen DEN MAGISKE KUFFERT  på Nationalmuseet (i Kbh. & Moesgård) med hhv. fortælling  & legetøj fra muslimske lande og børneteaterforestillingen "Ulven og Pigen" (se ovenfor).
3 - 16/6. 96 Arrangør, instruktør & artist (med "Rejsen til R...E...& L.`s Verden" og Sabina Shabani (se ovenfor) med "Afrikansk Hytte"(interaktiv udstilling & oplevelsesrum med afrikansk kultur) lavet for Images of Africa, Børnekulturhuset, Amager Børnebiblioteker & Byens Børn.
13/7 - 19/7. 96 Underviser i tanzaniansk trommedans & -spil i samarbejde med Sabina Shabani på ugekursus (24 tm) på SFOF`s ølejr.
20/7 - 27/7. 96 Historiefortæller, arrangør og instruktør af afrikanske børneaktiviteter og udstilling af afrikansk legetøj på Utamadunilejren (med Rejsen til ... E. & Legens Verden).
10/9. 96 Historiefortælling for kræftsyge børn arrangeret af Rigshospitalets Patientbibliotek.
11 - 14/9. 96 Arrangør af udstilling & instruktør af værkstedsaktiviteter med genbrugslegetøj på (bebor-initiativgruppen) Rababerlandet`s festival (Nørrebro)  -"Børnenes By" (med Rejsen til ...Legens Verden).
21/10 - 6/11. 96 Historiefortæller & deltager i planlægning af Børnebogskaravanen 96, et  samarbejde mellem københavnske biblioteker, lokale kunstnere & forfattere og Byens Børn (akkompangeret af Jens Hentiksen).
25/11 - 20/12. 96 Skuespiller, musiker & instruktørDagmar`s "Jule-bustur" for børnehaver (en heldagsudflygt med børneteater, sang & rytmik, værkstedsaktiviteter, julehygge og fortælling i samarbejde med Sihan Alwan.
25 - 26/6. 97 Fortæller på Festivalen "Vilde Vulkaner" i Vordingborg for SFO`er og fritidshjem, i samarbejde med Sabina Shabani.
6 - 18/7. 97 Underviser i tanzaniansk trommedans & -spil i samarbejde med Sabina Shabani på 2 ugekurser  (à 24 tm) på SFOF`s ølejr.
20/7 - 26/7. 97 Historiefortæller, arrangør og instruktør af afrikanske børneaktiviteter og udstilling af afrikansk legetøj på Utamadunilejren (med Rejsen til ... E. & Legens Verden).
11 - 13/9.  97 Arrangør af udstilling & værkstedsaktiviteter med genbrugslegetøj på (bebor-initiativgruppen) Rababerlandet`s festival (Nørrebro)  -"Børnenes By" (med Rejsen til ...Legens Verden).
21/10. 97 - 1999 Deltids projektmedarbejder & faglærer i Valmuen børnehaven & vuggestue i Herlev, med div. temaprojekter og løbende aktiviteter: Rytmik, musik-  & værkstedsprojekter med: Legetøj & genbrug, indiansk kultur, vikingetiden, Afrika, aprospo- & årstidsfortælling  (ialt: ca. 1930 tm.).
2 - 17/12. 97 Manuskriptforfatter, skuespiller, musiker & instruktørDagmar`s "Jule-bustur" for børnehaver (en heldagsudflygt med børneteater, sang & rytmik, værkstedsaktiviteter, julehygge og -fortælling med en kombination af dansk, arabisk og afrikansk kultur)  i samarbejde med Siham Alvan - Irakisk Skuespiller.
3/2. 98 Foredragsholder om "Hvad vi kan lære af andre kulture ?" på lærerseminariet - KDAS (om musik- & kropskultur, traditioner, børnekultur & vilde lege).
16 - 28/3. 98 12 Fortælleforestillinger på div. biblioteker landet over, under kulturfestivalen "Den Gode Historie" (Nordisk-, indiansk- & afrikansk mytologi og HC. Andersen), i samarbejde med Jens Henriksen & Lukas Schffold.
17/3 - 3/4. 98 Gæstelærer i musik & rytmik, historiefortælling, foredragsholder og konsulent i legetøjsprojekt på Ishøj Tekniske Skole, UJF-kursus.
17/4. 98 Værkstedslærer & foredragsholder om genbrugslegetøj på konference arrangeret af Dansk Legepladsselskab.
17 - 18/5 & 16/10. 98 Historiefortæller til fortællefestival i Lejre Forsøgscenter.
24 - 25/6. 98 Fortæller  på Festivalen "Vilde Vulkaner" for SFO`er og fritidshjem, i samarbejde med Sabina Shabani.
5 - 17/7. 98 Underviser i tanzaniansk trommedans & -spil på ugekursus  (à 24 tm) på SFOF`s ølejr.
19/7 - 25/7. 98 Historiefortæller, arrangør og instruktør af afrikanske børneaktiviteter og udstilling af afrikansk legetøj på Utamadunilejren (med Rejsen til ... E. & Legen Verden).
10 - 18/10. 98 Artist, foredragsholder, udstiller & konsulent på Temauge med afrikansk legetøj i samarbejde med MS på kulturhuset i Haderslev.
30/11 - 15/12. 98 Manuskriptforfatter, skuespiller, musiker & instruktør på Dagmar`s "Jule-bustur" for børnehaver (se ovenfor).
3/5. 98 Underviser i fremstilling af genbrugslegetøj på Økologiske Igangsætteres kursus: "Økologi - Hvad skal vi lege med".
Sommer  99 Tekstforfatter til faglig artikel "Verdenslegetøj", om folkeligt legetøj på tværs af grænser i tid og rum, i sløjdlærernes blad "Sløjd".
9/5. 99 Instruktør i fremstilling af "middelalderlegetøj"  med LEGENS VERDEN & historiefortæller på "Middelaldermarked" på Kastrup Fort, for børnebibliotekerne på Amager.
11. & 27/5. 99 Gæstelærer i "historiefortælling m. mim & rytmik" under temaet "Ord & billeder" på Københavns Pædagogseminarium, i Hellerup.
22-23/5. 99 Historiefortæller på fortællerfestival i Lejre Forsøgscenter
23 - 24/6. 99 Fortæller på Festivalen "Vilde Vulkaner" for SFO`er og fritidshjem, i samarbejde med Musiker Mette Bengaard.
12/4.  99 Underviser  i Historiefortælling for PGU på Social & Sundhedsskolen - Brøndby.
10 - 17/7. 99 Underviser i fremstilling af Genbrugslegetøj  på ugekursus, for unge, børn & forældre  (24 tm) på SFOF`s ølejr.
2/9. 1999, 24/5 & 11/12. 2000 Gæstelærer i historiefortælling på Københavns Pædagogseminarium.
15/9. 99 til  28/6. 2002 Pædagogstuderende på  Københavns Pædagogseminarium (som merit).
29/11 - 16/12. 99 Manuskriptforfatter, skuespiller, musiker & instruktørDagmar`s "Jule-bustur" for børnehaver (se ovenfor).
Dec. 99 - feb. 2000 Praktik på værestedet for udviklingshæmmede - Cafè Nord, som led af pædagoguddannelse.
21 & 22/6. 00 Fortæller  på Festivalen "Vilde Vulkaner" for SFO`er og fritidshjem, i samarbejde med Sabina Shabani.
15 - 22/8. 00 Underviser i fremstilling af Genbrugslegetøj  på ugekursus, for unge, børn & forældre  (24 tm) på SFOF`s ølejr.
23 - 29/7. 00 Historiefortæller for børn & voksne på Utamadunilejren.
28/8 - 1/9. 00 Projektarbejder på koloni m. legetøjsværksted, fortælling & rytmik for Børneinstitutionen Valmeuen.
Oktober 2000 Gæstelærer og projektleder på bygning af to afrikanske stråhytter, for beskæftigelsesprojektet  Fodfæstet.
December 2000 Skuespiller & manuskriptforfatter i samarbejde med  Sihan Alvan og musiker på Dagmar`s "Jule-bustur" for børnehaver (se ovenfor).
Feb. 2001 Historiefortæller på Bogmesse i Øksenhallen for MS & forlaget Hjulet.
19/2. 01 Fortæller & gæsteinstruktør i rytmik & trommedans på Værbroskolen.
20/2. 01 Foredragsholder på Ælrecentre (Kokkedal) om Tanzania og I- & U-landsforhold.
21/3. 01 Instruktør til Teambuilding for Novo Nordisk med Dans, Rytmik & Ulandsfantasi.
24 -27/3. 01 Fortæller på Børnekulturmesse & værkstedsinstruktør  med LEGENS VERDEN på Kbh. Rådhus .
April 2001 til p.t. Turistguide & foredragsholder - sæsson-betonet rundviser på Christiania for Christianias Rundvisergruppe.
28/5. 01 Instruktør, fortæller & musiker på "kick-of-arrangement" for Telia på Nordisk Salgsmesse i Bellacentret
17/6, 18/8, 25/8, 1/9 & 14/12. 01 Værkstedsinstruktør med Genbrugslegetøj  med LEGENS VERDEN for Kbh´s Grønne guiderNaturlegepladsen på Kløvermarksvej & Valby Medborgerhus & Folehaven Skole.
20 & 21/6. 01 Fortæller  på Festivalen "Vilde Vulkaner" for SFO`er og fritidshjem, i samarbejde med Mette Bengaard.
14 - 21/7. 01 Børnekoordinator, Underviser og Arrangør af børnepasning i fremstilling af Genbrugslegetøj  med LEGENS VERDEN på ugekursus, for unge, børn & forældre  (24 tm) på SFOF`s ølejr.
23 - 28/7. 01 Historiefortæller for børn & voksne Utamadunilejren.
19/9. 01 Foredragsholder  om traditionel historiefortælling fra Den 3. Verden på Ballerup PædagogSeminarium.
29/10 - 2/11. 01
Instruktør & konsulent ved ugeprojekt med Trommedans, sang & rytmik i Børneinstitutionen Lønhuset i Hillerød.
30/10. 01 Medstifter af artistgruppen HAKUNA MATATA og Instruktør, fortæller & musiker på "kick-of-arrangement" om teambuilding for  Novo Nordisk, bl.a. med artistgruppen HAKUNA MATATA
13-15/11. 01 Instruktør ved EGU-kursus i fremstilling af Genbrugslegetøj på Københavns SocialpædagoSeminarium PGU.
30/12. 01
Historiefortælling i Sorgenfri Kirke.
28/1. til 1/2. 02 Instruktør & konsulent ved ugeprojekt med Trommedans, sang & rytmik i Børnehaven Sønderlund.
8/2. 02 Foredragsholder  om traditionel historiefortælling fra Den 3. Verden på Hindholm Seminarium for pædagogstuderende.
30/4. 02 Undervisning i afrikansk dans & trommespil på GPH Glostrup ProduktionsHøjskole.
30/4. 02 Foredragsholder  om "Lokalsamfundet Christiania" kulturcenter Paraplyen i Glostrup.
16/5. 02 Historiefortæller på børnekulturdag Hedeland - arrangør Greve Børnebibliotek.
1/6. 02 Fortæller & musikerBørnekulturdag "Verdens Børn" i Værløse med artistgruppen HAKUNA MATATA
6-7/6. 02 Fortæller, danser, musiker & instruktør på "Hillerød Børnekulturdage" med artistgruppen HAKUNA MATATA
14/6. 02 Fortæller & værkstedsinstruktør m. gml. legetøj "Middelaldermarked" i Bodenhoff Fritidscenter - Chr.Havn. 
26-27/6. 02 Historiefortæller  på Børne- musik- & lege-Festivalen "Vilde Vulkaner" i Vordingborg.
28/6. 02 Færdiguddannet som pædagog på Københavns Pædagogseminarium i Hellerup som merit  (Drama- & musiklinje med specialeopgave om Traditionelt genbrugslegetøj og praktik på værested for udviklingshæmmede).
20- 27/7. 02 Daglig Historiefortæller for børn & vksne Utamadunilejren - Træf for kulturudveksling mellem Afrika & DK.
29/8. 02
Værkstedstilbud med Genbrugslegetøj med LEGENS VERDEN  i socialt boligbyggeri, Tingbjerg.
7/9. 02
Historiefortælling af Indianske Myter i Børnehaven LANDSBYEN, Grenå.
16-20/9. 02 Værkstedstilbud med Genbrugslegetøj med LEGENS VERDEN ved Miljøtrafikugen i Kbh. NV Lygten
24/9 - 02 Skolekoncert med afrikansk fortælling, rytmer, musik & dans på N. Zahles Semninarieskole, Kbh.
25/9. 02
Skolekoncert med afrikansk fortælling, rytmer, musik & dans, Egedalsskolen Kokkedal.
26/9. 02 til 2007 Initiativtager & arrangør af de ugentlige kulturarrangementer: FÆ & FRÆNDE og DRUMCAFE med traditionel musik, fortælling & kultur for voksne i Christiania Børneteater (Christiania Jazzklub).
8/10. 02 Afrikansk Fortælling & foredrag om genbrugslegetøj  på Storstrøms Seminarium.
10/10 –02 Skolekoncert med afrikansk musik og dans HAKUNA MATATA Skovgårdsskolen Chalottenlund.
11/10. 02 Fortælling af Indianske Skabelsesmyter på Slagelse Bibliotek.
11/11. 02 Fortælling af Astrid Lindgren-historier på Børnebiblioteker på Amager.
25/11. 02
Skolekoncert - Optræden med Forestillingen DEN MAGISKE KUFFERT – fortælling, genbrugslegetøj, Mosede Skolen Greve
uge 48 & 49 2002 Skuespiller & manuskriptforfatter i samarbejde med  Sihan Alvan på Dagmar`s "Jule-bustur" for børnehaver (se ovenfor).
01/12 -02
Optræden med Nissen Spilop & Juleunderholdning - fortælling, sang & dans IT-virksomheden Oracle.
14 & 15/12. 02 Børneforestillingen Den Magiske Kuffert & Værkstedsaktiviteter med genbrugslegetøj ved NGO-forum "Stop Volden" på Holmen i Kbh.
30/1. 03
Skolekoncert med afrikansk fortælling, rytmer, musik & dans  på Ravnholtskolen Allerød.
8 - 16/2. 03 Arrangør, artist & fortæller ved EVENTYR-UGE i Christiania Børneteater & Chr.Havns Bibliotek - En bred vifte af optræden & børneteater med traditionel kultur.
19 & 26 /3. 03 Interaktiv børneforestilling- REJSEN TIL AFRIKA – rytmik & trommedans, Østerbro Bibliotek
1 & 3/4. 03
Undervisning & optræden med tanzaniansk trommedans på Oppe Sundby Skole.
2/4. 03
Undervisning i afrikansk trommedans med HAKUNA MATATA på  Skovlyskolen, Holte.
23 - 26/4. 03 Temaprojekt m. Undervisning & optræden med trommedans & genbrugsmusik m. Eventyrets verden på Baunehøjskolen i Kbh. Sydhavn.
28/4 & 3/5. 03
Afrikansk fortælling & trommedans på Sundparkskolen Kbh.
29/4 & 15/5. 03
Optræden & undervisnisng i fortælling både for forældre og børn i Børnehaven Valmuen, Kbh. Ø.
24/5. 03
Udstilling, værkstedstilbud med genbrugslegetøj og forestilling - Den Magiske Kuffert  med LEGENS VERDEN ved Miljøfestivalen på Kalvebod brygge - Fisketorvet.
Maj & Juni -03 Temaprojekt med undervisning & optræden med børn fra Fritidshjemmet Bøgelund ved "Hillerød Børnekulturdage".
25 & 26/6. 03
Historiefortæller  på Børne- musik- & lege-Festivalen "Vilde Vulkaner" i Vordingborg.
Juni & Juli -03 Historiefortæller af Nordisk Mytologi & Sagn ved Sommeraktiviteterne 2003 på Amager Strand arrangeret af Amar´ Børnekulturhus.
20 - 26/7. 03 Daglig Historiefortælling for børn & voksne Utamadunilejren - Træf for kulturudveksling mellem Afrika & DK.
18 - 29/8. 03
Instruktør & konsulent ved Temaprojekt med Trommedans, sang & rytmik i Børnehaven Frejashave, Roskilde.
30/9. 03
Værkstedstilbud og Børneforestillingen den"DEN MAGISKE KUFFERT" med Genbrugslegetøj med LEGENS VERDEN ved Folehaven-festival for Grøn Guide Valby.
29/9. 03
Skolekoncert - optræden med "DEN MAGISKE KUFFERT", Tommerup Skole Fyn.
9/11. 03

Foredrag: "HVAD KAN DE RIGE LANDE LÆRER AF DE FATTIGE" -  aktiviteter - rytmer, dans, sang & værksteds-aktiviteter for Tommerup husflidsforening.

8 - 14/12. 03
Nissestue - Julecafe & underholdning m. Nissen Spilop fortælling, aktiviteter & legetøj fra før Fætter- BR & Julemanden i Christiania Børneteater.
15 - 18/12. 03
Skuespiller & manuskriptforfatter i samarbejde med  Sihan Alvan på Dagmar`s "Jule-bustur" for børnehaver (se ovenfor).
9-11/2. 04
"Det Afrikansk Eventyrhjørne" - Workshop med afrikansk dans, trommespil og fortælling på Børnekulturfestival arrangeret af Vilde Vulkaner Vordingborg.
2 & 3/3. 04
Skolekoncert - optræden med "DEN MAGISKE KUFFERT" og projektuge med fortælling, rytmik samt værksted med genbrugslegetøj, m. specialklasserne på Tjørnehøjskolen Brøndbyvester.
4/3. 04
Skolekoncert - optræden med "DEN MAGISKE KUFFERT", Korsager Skole Brøndshøj.
22/3. 04
Skolekoncert med afrikansk fortælling, rytmer, musik & dans  på Øster Farimagsgades Skole Kbh.
23 - 26/3. 04
Undervisning & optræden ved temaprojekt med afrikansk kultur - trommedans & -spil i Vierdigets Børnehave, Dragør.
April  til  oktober 04
Pædagog som kreativ igangsætter med Rytmik, værkstedsaktiviteter & fortælling på Børnegården Fredriksholm Kbh. SV (20 tm ugl).
19/4. 04
Skolekoncert - optræden med "DEN MAGISKE KUFFERT", Kalvehave Skole, Møn.
18/5. 04
Skolekoncert - optræden med "DEN MAGISKE KUFFERT", Strandparkskolen Kbh. SV.
26/5. 04
Fortæller & musiker artistgruppen HAKUNA MATATA  i Børnehaven Hvidtjørnen, Valby.
29/5. 04
Undervisning i afrikansk trommedans med HAKUNA MATATA På "Dansescenen", Næstved Kaserne.
12/6. 04
Fortæller & musikerkulturdagen "Hele Verden i Værløse"  med artistgruppen HAKUNA MATATA.
14 - 15/6. 04
Workshops med afrikansk trommedans & -spil, fortælling, og konsulent for værkstedsaktiviteter m. afrikanske kulturaktiviteter for voksne udviklingshæmmede med den traditionelle tanzanianske dansegruppe SUKUMA STARS Naturværkstedet, Nordborg Sønderjylland.
23 - 24/6. 04
Historiefortæller  på Børne- musik- & lege-Festivalen "Vilde Vulkaner" i Vordingborg.
17 til 24/7. 04
Daglig Historiefortælling for børn & voksne Utamadunilejren - Træf for kulturudveksling mellem Afrika & DK.
3/9. 04
Optræden med HAKUNA MATATA  med afrikansk historiefortælling, rytmer, musik & fællesdans i Lærkehuset Bøh. Køge.
23-26/9. 04
Udstilling, værkstedsworkshop med afrikansk genbrugslegetøj i samarbejde med kulturgæst Bonnie Shabani Milundumo fra TZ og fortælleforestillinger med afrikanske historier ved Sydafrika-festival, Halmtorvet Kbh.
Oktober 04  til oktober 06
Pædagog som kreativ igangsætter med rytmik, værkstedsaktiviteter & fortælling på Røde Kors Acylcenter Kongelunden, Dragør  (på deltid, skiftende timetal).
3/10, 4/11 & 4/12. 04
Optræden med afrikansk musik, rytmer, fortælling & dans  med HAKUNA MATATA ved konferencer & personalearrangementer på Rungstedgård, Rungsted kyst.
Nov. 04 - 5 dage
Integrations-projekt med afrikansk kultur – Dans, rytmik, fortælling & genbrugslegetøj i Ansgar Børnehave Kbh. NV.
30/11 til 9/12. 04
Skuespiller & manuskriptforfatter i samarbejde med  Sihan Alvan på Dagmar`s "Jule-bustur" for børnehaver (se ovenfor).
11 til 19/12. 04
Nissestue - Julecafe & underholdning m. Nissen Spilop fortælling, aktiviteter & legetøj fra før Fætter- BR & Julemanden i Christiania Børneteater.
2/2. 05
Fortælling af traditionelle historier fra den 3. og 4. verdenUbby fri- og efterskole, Jerslev.
22 - 23/6. 05 Historiefortæller  på Børne- musik- & lege-Festivalen "Vilde Vulkaner" i Vordingborg.
27/6 & 11/7. 05
Historiefortælling på Gentofte Børnebibliotek
uge 30 - 05 Daglig Historiefortælling for børn & voksne  Utamadunilejren - Træf for kulturudveksling mellem Afrika & DK.
Dec. 05 Nissestue - Julecafe & underholdning m. Nissen Spilop fortælling, aktiviteter & legetøj fra før Fætter- BR & Julemanden i Christiania Børneteater.
20-27/7. 06 Daglig Historiefortælling for børn & voksne Utamadunilejren - Træf for kulturudveksling mellem Afrika & DK.
20/1, 27/8  & 13/11. 06
Optræden med afrikansk musik, rytmer, fortælling & dans  med HAKUNA MATATA ved konferencer & personalearrangementer på Rungstedgård, Rungsted kyst.
31/8. 05
Workshops med trommedans fra Tanzania, Haslev Gymnasium
Fra Oktober 05 til  okt. 06 hver 2. lørdag
DRUMCAFE for KIDS - Afrikansk rytmik og fortælling, og EVENTYRCAFE m. fortælling fra hjemlige kulturarv (HC. Andersen, A. Lingren, Tolkin & Nordisk Mytologi i Christiania Børneteater
25/11. 05
Optræden med afrikansk musik, rytmer, fortælling & dans  med HAKUNA MATATA for personalearrangement i Den Danske Bank.
6/12. 05
Foredrag om fremstilling og brug af genbrugsinstrumenter Odense Socialpædagogiske Seminarium
10 - 18/12. 05
Nissestue - Julecafe & underholdning m. Nissen Spilop fortælling, aktiviteter & legetøj fra før Fætter- BR & Julemanden i Christiania Børneteater.
14 - 15/2. 06
Undervisning i afrikansk dans og afsluttende fælles opvisning & optræden med HAKUNA MATATA, Damagerskolen Greve.
3/3. 06
Skolekoncert - Optræden med afrikansk musik, dans, fortælling & inddragelse af publikum med HAKUNA MATATA, Rungsted Gymnasium.
18/3. 06
Optræden med afrikansk musik, dans, fortælling & inddragelse af publikum med HAKUNA MATATA, ORI-idrætsforening, Fredrikssund.
11/5. 06
Skolekoncert - Afrikansk fortælling, rytmik og dans på Hillerød Lilleskole.
19/5. 06
Værkstedstilbud med Genbrugslegetøj med LEGENS VERDEN ved Miljøfestival i Urbanplanen Amager
8-9/6. 06 Etablering af oplevelsesrum, værksted, legehjørne og optræden m. DEN MAGISKE KUFFERT - børneforestilling med genbrugslegetøj på Hillerød Børnekulturdage 
28-29/6. 06 Historiefortæller  på Børne- musik- & lege-Festivalen "Vilde Vulkaner" i Vordingborg.
22-29/7. 06 Daglig Historiefortælling for børn & voksne  Utamadunilejren - Træf for kulturudveksling mellem Afrika & DK.
16/8. 06 Workshop i afrikansk trommespil & rytmisk samspil for 50 FTF-medarbejdere på Hotel Frederiksdal Lyngby.
15/11.06 Fortælling & rytmik-aktiviteter relateret til emnet - ”mobning” på Sct. Klements Skole - Odense
28/8 - 22/1. 07 Gennemført kurset JOB&KUNST (33 timer/ugl.) på ArtLab (Musikerforbundet kursussted) - Et kursus for freelancere m. fag som skrivekursus, kommunikation & marketing, coaching & karriereplan, samt erhvervelse af IT-kørerkort.
15/11. 06 Optræden med børneforestillingen "DEN MAGISKE KUFFERT" Helsingør Hovedbibliotek
Dec. 06 Nissestue - Julecafe & underholdning m. Nissen Spilop fortælling, aktiviteter & legetøj fra før Fætter- BR & Julemanden i Christiania Børneteater.
8/12. 06 Optræden som Traditionel Hus-Nisse for 900 TDC-ansatte i Kbh.
23/1. 07 - 29/2. 08 Ansat som kreativ pædagog (20 timer) på Bodenhoff Fritidshjem, Chr.havn - Træ & genbrugs-værksted, fortælling, gøgl.
23/4. 07 Skolekoncert - optræden med "DEN MAGISKE KUFFERT" & workshop m. Afrikansk trommedans  på Gyngemoseskolen Espergærde
Juli - dec. 07 Afholdelse af 20 forestillinger & workshops - Fortælling, dans & rytmik, værksted med Ulandslegetøj fra Tanzania, i  9 børneinstitutioner & skoler i anledning af UNICEF-arrangement i Hillerød kommune.
18/7. 07 Interaktiv børneforestilling - REJSEN TIL AFRIKA - publikum deltager i trommedans og fortælling om en rejse til & livet i Tanzania på Ordrup Bibliotek
21-28/7. 07 Daglig Historiefortælling for børn & voksne  Utamadunilejren - Træf for kulturudveksling mellem Afrika & DK.
23/10. 07 Optræden med børneforestillingen "DEN MAGISKE KUFFERT" Espergærde Bibliotek
16/10. 10 Afholdelse af workshop med motoriske legeaktiviteter fra Den 3. Verden (LEG & OVERLEVELSE I DE VARME LANDE) - Remiseparkens Byggelegeplads i Urbanplanen Amager
14/11. 07 Fortælling af Astrid Lindgren Eventyr på Sundby Øster Børnebibliotek, Amager
Dec. 07. Nissestue/Julecafe & underholdning m. Nissen Spilop fortælling, aktiviteter & legetøj fra før Fætter- BR & Julemanden i Christiania Børneteater.
14./2 -08 Fortælleforestillingen - DEN MAGISKE KUFFERT - Verdenskulturcenter - Nørre Allé  Kbh. N
4/3 & 28/4 -08 Interaktiv børneforestilling - REJSEN TIL AFRIKA  -  Historiefortælling med FARLIGE AFRIKANSKE EVENTYR og børneforestillingen "DEN MAGISKE KUFFERT"  Jægerspris Bibliotek (Frederikssund Bibliotekerne)
25/3 - 3/4 -08 Temaprojekt med afrikansk dans, rytmik & kultur i Børnehaven Blikfang Christianshavn.
fra 1/4 -08 Pædagog (Fastansat, deltid 30 tm, pr. 1/11 25 tm) i Dommerparkens Børnehave Kbh. NV - Hvor vi arbejder med  ”De Mange Intelligenser”, ”Den Anerkendende Relation” og ”Inklusion”. Jeg fungerer som primær pædagog i ældste-gruppen, beskæftiger mig især med rytmik, musik & bevægelse, historiefortælling, genbrugs- og grovværksted, samt sprogarbejde, sprogtester, forældresamarbejde.   
7/4 -08 Workshop med samspil og afrikansk trommespil (m. Hakuna Matata) på konference for bestyrelsen for  fagforeningen - Søfartens Ledere på Svendborg Hotel.
22/4 -08 Fortælling af indianske historier & myter, sang, leg mm. i  Skovbørnehaven - Skovsletten, Glostrup
26/5 -08 Optræden & workshop med afrikansk dans & fortælling (Hakuna Matata)  på Torsted Skolen Horsens
20/6 -08 Kick-off fortælling og afrikansk trommedans ved personale arrangement hos Kontrapunkt a/s
19-26/7. 08 Daglig Historiefortælling for børn & voksne  Utamadunilejren - Træf for kulturudveksling mellem Afrika & DK.
30/7 & 20/8 -08 Fortælling af Nordiske & Afrikanske myter på Tingbjerg Bibliotek
1-4/8 -08 Temaaktiviteter med Rollespil, værksted m. gaffasværd & historiefortælling Røde Kors Acylcenter Kongelunden
1/9 -08

2 Interaktive forestillinger/workshops - REJSEN TIL AFRIKA på Gilleleje Bibliotek

9/9 -08 Workshop og underholdning med Øst-afrikanske rytmer, dans, sang & fortælling (m. Hakuna Matata nu Afrikan Moto) for udviklingshæmmede på Idrætslejr i Røde Kro
8 - 21/12 -08 Julecafe & underholdning m. "Nissen på Loftet"fortælling, aktiviteter & legetøj fra før Fætter- BR & Julemanden i Christiania Børneteater.
19/12 -08 Jule-underholdning & -aktiviteter m. "Nissen på Loftet"- dans & fortælling i Kbh. Kommunes Familieinstitutionen Wibrandsvej
19/1 -09 Undervisning, foredrag & forestilling med afrikansk dans, rytmer, fortælling, genbrugslegetøj & Dias ved Afrikatema på Kaspersskolen specialskole for børn med ADHD & Asbergers
2-10/3 -09

Temaprojekt med afrikansk dans, rytmik & kultur, og rytmikkursus for personale i børnehaven Langsbanen I Virum

11/3 -09 Skolekoncert - optræden med "DEN MAGISKE KUFFERT" & workshop m. afrikansk dans, trommespil og genbrugslegetøj, for indskolingen Tjørnehøj Skolen Brøndbyvester.
23/3 -09 Undervisning & optræden med traditionel kultur fra Tanzania - Dans, rytmer & fortælling på Endrupskolen Fredensborg
fra 22/4 til 27/10 -09

Gennemført kursus i Inklusion (15 timer) på Professionsskolen UCC, som en del af Dommerparken fokusområder.

6/6 -09 Fortælling af afrikansk eventyr, med involvering af publikum m. rytmer, div. lydeffekter, sang & dans til Brumleby s forårsfest, Kbh. Ø
7/6 -09 Gæstefortæller "Under Bøgen" i Kongens Have
Hver søndag fra 28/6 til 19/7 -09 Arrangør af Alle Børns Christiania - Familieeftermiddage i Rosinhuset med underholdning, workshops, aktiviteter & bålhygge.
18-25/7. 09 Daglig Historiefortæller for børn & voksne  Utamadunilejren - Træf for kulturudveksling mellem Afrika & DK.
1/9 -09 Studerende på Master i Børne- & Ungdomskultur - æstetiske lærerprocesser og multimedier på Syddansk Universitet.
d. 21 & 26-30/10 -09 Kursus for pædagoger, forestillingen "Den Magiske kuffert" & workshops for børneinstitutioner i Gentofte kommune med fremstilling af genbrugslegetøj.
8 dage mellem d. 7 & 20 dec. -09 Juleforestilling og -arrangement for børneinstitutioner & familier i Christiania Børneteater: Juleshow, fortælling, sang & musik og forestilling med Gml. håndlavet legetøj.
22 & 24 apr. -10 Workshop og gadeoptog m. afrikansk dans med elever fra Ålholmskolen i Valby med Kultur-truppen AFRICAN MOTO
29 apr. -10 Workshop med afrikansk dans & trommespil på Knabstrup Skole Mørkøv formidlet at Oplysningscenter om den 3. Verden.
17-21 maj -10 Underviser på kursusforløb med afrikansk dans, sang & spil og eventyrfortælling Ellebjerg Skole Kbh. SV
Hver søndag fra 12/9 til 17/10 -10 Arrangør af Alle Børns Christiania - Familieeftermiddage i Rosinhuset med underholdning, workshops, aktiviteter & bålhygge
24-30/7. -10 Daglig Historiefortæller for børn & voksne Utamadunilejren - Træf for kulturudveksling mellem Afrika & DK.
13 & 17 sep. -10 Forestillingen DEN MAGISKE KUFFERT &  Workshop m. trommedans i på Rødovre Skole samarbejde med Anna "Koku" Matunda fra AFRICAN MOTO
20/9 -10 Kick-off workshop med trommedans for kursister hos Vista Balboa, Odense kommune
24/9 10 Afrikansk musik med AFRICAN MOTO på IT-universitetet Kbh.
11, 12. & 13/10 -10 Underviser i afrikansk trommedans & -spil Copenhagen Euro-School
17 & 18/2 -11

Forestillingen Den magiske kuffert” og værksted med genbrugs- & 3. verdens legetøj med LEGENS VERDEN Solvang Bibliotek i Urbanplanen

30/4 -11 Fortælling af interaktiv afrikansk danseforestilling "Wangalema"  ved Dansens Dag i Dansens Hus i Roskilde
3/5 -11 Fortælleforestillinger med indianske fortællinger & myter med sang & rytmer på Glamsbjerg Fri-og Efterskole
31/5 -11 Værkstedstilbud med fremstilling af Genbrugslegetøj fra Den 3. Verden til arrangementet Verdensbilleder på Bispetorvet i Århus, i samarbejde med Aarhus Cityforening, Sabroe Seminarium & Kulturnatten
6-7/6 -11 Workshop med dans, rytmik og trommespil for hhv. personale-, børnehave- & vuggestue-gruppe i Resenlund, Brøndby Strand
Juni -11 3 dages undervisningsforløb med dans og rytmik og afsluttende optræden med AFRICAN MOTO i Børnehaven Kornblomsten, Ballerup
23-29/7 -11 Daglig Historiefortæller for børn & voksne og instruktion i fremstilling af genbrugslegetøj Utamadunilejren - Træf for kulturudveksling mellem Afrika & DK.
5/10 -11 Fortælling og workshop med afrikansk dans & trommespil med RYTMERNES VERDEN for børn, unge og familier - Landbo Ungdom & H4,  Skejby i Ribe
24/10-11 Workshoppen "Rejsen til Afrika" i børneinstitutionerne Vandkunsten & Regnbuen, Jægerspris
fra 27/10 til 25/11 -11 Gennemført 4-dages kursus i Sprogpakken på Professionsskolen UCC, som en del af Dommerparken og distriktets fokusområder.
7/11 -11 Workshop med Afrikansk dans, trommespil & fortælling med Koku Matunda fra African Moto i Fritidsklubben Viadukten, Roskilde
6/2 -12 Undervisning i afrikansk tromme-spil & -dans og forestillingen DEN MAGISKE KUFFERT Zahles Seminarieskole, Kbh
29/4 -12 Historiefortælling, afrikansk dans & trommespil på Amager Fælled for Sundholms Familiekurser, Kbh
10/5 -12 Workshop og trommeundervisning for forældre og personale med RYTMERNES VERDEN i Sct. Josef Børnehave, Roskilde
21-25/7 -12 Daglig Historiefortæller for børn & voksne og instruktion i fremstilling af genbrugslegetøj Utamadunilejren - Træf for kulturudveksling mellem Afrika & DK.
20/8 -12 Mastergrad i Børne- og Ungdomskultur - Æstetiske lærerprocesser og multimedier SDU Syddansk Universitet. Forskningsprojekt (2010) "Vildbasser i svøb" om implementering af maskulin pædagogik i småbørneinstitutioner og Masteropgave (2012) "Folklore i institutioner" om pædagogik med praksisfællesskaber og arbejde med æstetik, "kant" og modstand (60 ETCs-point).
16/10 -12 Fortæller af "1001 nats eventyr" ved SheZones familiearrangement, Blågårds Plads Kbh. N
6, 7/11 -12 Workshop med afrikansk fortælling, rytmik, dans og trommespil, Børnehuset Tusindfryd, Kirke Såby
4/12 -12 Fortælling af Julehistorier med musik og bevægelse, NGG International School, HørsholmN
7/12 -12 Workshop med afrikansk trommespil, DOMEA, Taastrup
10-20/12 -12 (weekends) Juleforestillinger for børneinstitutioner & familier: Juleshow, fortælling, sang & musik og forestilling med Gml. håndlavet legetøj. med Nissen paa Loftet (alias Anders) i Christiania Børneteater, København.
13/12 -12 Juleunderholdning Nissen paa Loftet (alias Anders) - Fortælling, sang & dans, Familieinstitutionen Wibrandsvej, Amager
17/12 -12 Jule-underholdning, Fortælling, og -aktiviteter med Nissen på Loftet (alias Anders Shagembe Jørgensen), Børneinstitutionen Vanddråben, Amager
31/1 -13 Workshop med afrikansk dans for personalegruppen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Vesterbro
maj 2013 til jan. 2016 Skolepædagog på Skottegårdsskolens SFO, Indkøring af 0.-klasser, ansvar bl.a. for digital dokumentation, drama, musikaktiviteter og genbrugsværksted
3/9 -13 Iscenesættelse af en serie af udfordringer og konkurrencer i ”Aboriginal-Land” (stammekultur), dvs. fysiske og kreative udfordringer fra Den 3. Verden for personalegrupper på teamwork, Uhrehøj, Farsø
27/9 -13 Workshops med eventyrfortælling, afrikansk dans og trommespil, på Højdevangsskolen, Amager
20/11 -13 Halloween Storytelling m. fortælling af Nordiske Sagn på Plejehjemmet Ryholtgård, Hellerup
10-20/12-2013 Juleforestillinger for børneinstitutioner & familier: Juleshow, fortælling, sang & musik og forestilling med Gml. håndlavet legetøj. med Nissen paa Loftet (alias Anders) i Christiania Børneteater, København.
18/1 -14 Workshop med traditionel dans og sang fra Østafrika, med Artistgruppen AFRICAN MOTO på Sankt Annæ Gymnasium, København
Uge 30 -2014 Daglig Historiefortæller for børn & voksne og instruktion i fremstilling af ”Upcycling” genbrugslegetøj på Utamadunilejren - Træf for kulturudveksling mellem Afrika & DK.
19/9-14 Historiefortælling med sang og afrikanske rytmer, hos Naboskaber FSB, Nørrebro København
27/9 -14 Forestillingen DEN MAGISKE KUFFERT med præsentation af genbrugslegetøj og efterfølgende workshop med fremstilling af genbrugslegetøj og –instrumenter. Husumgård, FSB, Brønshøj
17/11-14 Artist i AFRICAN MOTO som underholder & spiller op med sang, rytmik, klap og stamp til afrikanske rytmer, musik og fortælling, Synscenter Refsnæs, Kalundborg
18/1 -15 Artist i AFRICAN MOTO som laver Workshop med traditionel dans og sang fra Østafrika, Sankt Annæ Gymnasium, København
6/3 -15 2 Interaktive forestillinger med Historiefortælling, musik og rytmik – Eventyr fra HC Andersen & Afrika med fokus på Accept & mangfoldighed, Ny Holte Skole,
8/7 -15 Fortælling af indiansk, afrikansk og asiatisk skabelsesmyter, Ungdommens Røde Kors, Kongelejren, Lundby
Uge 30 -2015 Daglig Historiefortæller for børn & voksne og instruktion i fremstilling af ”Upcycling” genbrugslegetøj på Utamadunilejren - Træf for kulturudveksling mellem Afrika & DK.
7/9 -15 Workshop med Afrikansk dans og kultur, på elever fra overbygningen på Højdevangsskolen, Amager
17/11-19/11 -15 Historiefortælling og Engelskundervisning på Regent School´s principal, Sihanouk Province, Cambodia.
10-20/12 -2015 (weekender) Juleforestillinger for børneinstitutioner & familier: Juleshow, fortælling, sang & musik og forestilling med Gml. håndlavet legetøj. med Nissen paa Loftet (alias Anders) i Christiania Børneteater, København.
1/2 - 30/5-16 Studerende på Development 1 – Første Semester af Udviklingsstudier, på KULTURSTUDIER, Hoi An Universitet, Vietnam.
Uge 30 -2016 Daglig Historiefortæller for børn & voksne og instruktion i fremstilling af ”Upcycling” genbrugslegetøj på Utamadunilejren - Træf for kulturudveksling mellem Afrika & DK.
30/9 -16 Forestillingen DEN MAGISKE KUFFERT – fortælling af afrikansk dilemmaeventyr, demonstration af ”Upcycling” genbrugslegetøj & -instrumenter fra alle verdenshjørner, Hundige Lilleskole, Greve
1/12- 16 Nissen paa Loftet præsenterer Nissernes magiske legetøj, som demonstrerer en sæk fuld af traditionelt håndlavede legetøj og samtidig er en kunstnerisk fremstilling af håndværkets historie, Copenhagen City School, Vesterbro
30/1-3/2 -17 Projektuge med historiefortælling & workshop med sang, rytmik og trommespil i Børnehuset Frejas Have, Roskilde
28/1 -17 Kick-off indslag med afrikansk dans og fortælling med artistteamet African Moto til konference på ParkInn by Radisson
sep. til nov. 2017 Undervisning i musik og engelsk for Headstart på Ton Duc Thang University i Saigon, Vietnam
Feb. til Jun. 2018 Musiklærer vikar for 2. og 4. klasser på Lundtofte Skole
Fra April til pt. -18 Hjemme-pædagog og Handicaphjælper i OLIVIA. Danmark. Flere deltidsstillinger med skiftende timetal.
11/10 -18 "Fortælling om Døden" - myter og livsfortælling, for overbygning på Vedbæk Skole

 

Start-side

Fortælling

Afrikansk Dans & Kultur

Genbrugslegetøj

Baggrund & links