Startside - Fortælling - Afrikansk Dans & Kultur - Genbrugslegetøj - Baggrund & links - Kontakt

FOLKLORE I INSTITUTIONER

Når institutioners grænser udfordres med kompleksitet, modstandsarbejde og subjektivitet

i kucheza og traditionelt legetøj

 

Et forskningsprojekt fra SDU om hvad der sker når folklore i form at afrikansk trommedans & improvisation og grovværksted med fremstilling af traditionel genbrugslegetøj anvendes i en børneinstitution.

 Masterafhandling

Børne- og Ungdomskultur, Æstetiske lærerprocesser og medier.

Syddansk Universitet 2012

Vejleder: Herdis Toft

HÆFTE 1  

Afs. 1 - 4.3

Afhandlingen består af en indledende teoretisk og filosofisk afsøgning af hvad der blev af traditionen, erfaringen og den folkelige kultur i læringsbegrebet samtidig med at omsorg og uddannelse er blevet overtaget af systemets institutioner.  Dernæst beskrives Praksisfællesskabet med tre meget forskellige aktiviteter i en børnehave som den fællesnævner der drager paralleller mellem folkloren, mesterlæren og læringsstrukturen i børns leg.

HÆFTE 1  

Afs. 5 - 8

 En model for hvordan folkloren skaber mening opbygges på grundlag af foregående teorier, observationer og mangeårige erfaringer med den tanzanianske musik og dansekultur kucheza. Denne model anvendes til at analysere de strukturer med rollemodeller, kopieringer, improvisation og fragmentering som genfindes i den traditionelle legetøjskultur og jeg beskriver af hvad den og andet folklore gør ved en institutionel hverdag og børns læring. 

HÆFTE 2 & 3

 

Afhandlingen består der udover af Hæfte 2 med bilag 1 & 2. Som udgør  mellemregninger til analyser og modeller, samt forskningsfortællinger.

Hæfte 3 består af den øvrige empiri i form af observationer som videoafskrifter og beskrivelser af sang-eksempler og det omtalte legetøj.

HÆFTE 1 - Afhandlingen

Folklore-i-institutioner.direct.cut.web.doc

HÆFTE 2

BILAG 1 teorier.web.doc

BILAG 2 folklore.web.doc

HÆFTE 3

BILAG 3 Obs.2.3.4.doc

BILAG 4 Obs.5.doc

BILAG 5 Obs.6.7.doc

BILAG 6 Obs.8.doc

 

Bilag 7-sange.doc

 

8-svingtrae.doc

9-svingflojte.doc

10-flojde-overtone.doc

11-horn.doc

12-kazoo.doc

13-rasler-maracas.doc

14-trillebaand.doc

15-hopp.tudse.doc

16-roer-sl.boesse.doc

17-trille-proppel.doc

 

 

18-trillev-motorcyk.doc

19-snurretop.doc

20-haandyoyo.doc

21-tr-propel.doc

22-legedukke.doc

23-kolb.akrobat.doc

24-dans.dukke.doc

 

Bilag 25 Observanter.doc

KONTAKT:
+ Ring,skriv eller mail efter mere information til:
Anders Shagembe Jørgensen
Mælkebøtten 172 - 1440 Kbh. K
Tlf.: 28 68 19 58  -  Send mig en mail F . shagembe@gmail.com