INKLUSION AF VILDBASSER OG PANEL-LUSKERE

-

Fylder Vildbasserne for meget

 og trænger panel-luskerne til at komme ud af busken ?

I mange institutioner opleves de vilde børn - de "fysiske" børn, både drenge & piger -

som dominerende & anstrengende - deres larm, voldsomhed & trods er ofte årsag til konflikter.

Samtidig er der mere stille, både drenge & piger,

som helst undgår at gøre opmærksom på sig selv og ikke får & tager deres plads.

 

Begge yderpoler kan takles med en mere maskulin værktøjskasse.

Bl.a. formulering, accept & implementering af en maskulin pædagogik & forståelsesramme:

  • Mere fysisk, kropslig, aktivitet & kontakt,

  • Rum for både fri & kontrolleret tumult,

  • Plads til & inddragelse af børnenes helte & idealer,

  • Indlæring af grænser & færdselsregler på kanten... af "Helvedsgabet"

  • Individuelle & kollektive øvelse af koncentration & fokus,

  • Konkurrence & spilleregler,

  • Præcis pragmatisk kommunikation,

  • Målrettet manuel "arbejde", som at bygge sit eget genbrugslegetøj, save et bræt over, bore & skrue en hylde op, feje legepladsen, og lade børnene hjælpe med at dække bord & lægge på plads, såvel som at grave have & skifte sand i sandkassen.

Vi tilbyder

3 slags VÆRKTØJ TIL AT HÅNDTERE VILDBASSER

- WORKSHOP: VILDBASSE-OPLEVELSER, -UDTRYK & -GRÆNSER:

Ved hjælp af kamp-, balance & bevægelses-lege, kaste-/skyde-lege, trommespil, rytmik, sang & dans, får vi afprøvet hvor grænsen går - og lærer ikke at gå over. Det gør vi med en vekslen mellem dynamik & pause, kontrol & løssluppenhed, individ & kollektiv, spænding & afslapning. 

Aldersgruppe: 3 - 10 år  -   Varighed: mellem 3 & 6 kvarter  (Workshoppen bør gentages ex 3 gange)   -   Gruppestørrelse: 12 - 20 pers. i alt op til 60 børn / 3 dage

Workshoppen kan også laves i samarbejde med Idrætspædagog & "Tigertræner" Lise Steffensen http://www.fremtidenshelte.dk

- - -   - - -    - - -

- AKTIVITETER MED VÆRKSTED, FYSISK LEG  & HÅNDVÆRK:

Værksted med genbrugslegetøj, leg med traditionelt motoriske legetøj og fysisk manuel arbejde - iscenesættelse af den praktiske dimension i den daglige pædagogik.

En række daglige besøg med genbrugsværksted, leg med motorisk legetøj & "praktisk arbejde", og et forberedende planlægningsmøde med personalet.

Aldersgruppe: 3 - 10 år  -  Varighed: 3 - 5 dage á 2,5 time   -   Gruppestørrelse: ca. 40 børn (på 3 dage)

- - -   - - -    - - -

- FYRAFTEN-MØDE:

Foredrag & debat for personale & forældre

INDDRAGELSE AF MASKULIN PÆDAGOGIK

Mange børn lever i en verden med maskulin underskud.

Derfor oplever institutioner & forældre både problemer

med for meget og for lidt maskulinitet - nogle børn er for vilde, andre for stille.

Mange børn har et problem med kraftfuldhed - de dyrker det overdimensioneret meget

eller er for bange for det, hvad end det er kropslig, verbal, maskinel kraft

 

Det er ikke kun de "vilde drenge", der har brug for maskulin pædagogik ,

også "panel-luskerne" - de mere stille eller yngre, både piger & drenge - følger med på sidelinjen,

kommer langsomt med eller finder deres egen plads,

 og kan også godt se en mening i praktiske opgaver.

 

Men hvad er maskulin pædagogik ?

Hvordan kan vi skabe rum for en maskulin håndtering?

Fra modkultur til medkultur.

Rollemodeller, helte & monstre - Idoler, idealer & indretning !

Færdselsreglerne på kanten af "Helvedsgabet"

(med reference til romanen Ronja Røverdatter af Astrid Lindgren),

 

Anders "Shagembe" Jørgensen vil komme med sine bud på svar, evt. som oplæg til debat,

bygget på forskningsrapport "Vildbasser i Svøb" fra SDU MBU (se link:

http://www.shagembe.dk/tekst.doc/sdu-opgaver/vildbasser/vildbasse-link.htm )

om implementering at maskulin pædagogik i børneinstitutioner.

 

 

Pris efter aftale

 

Ring og få en snak om jeres behov eller skriv en mail,

jeg laver gerne et tilpasset forløb 

Tlf. 28 68 19 58 -  shagembe@gmail.com

  Videre til... Startside - Fortælling - Afrikansk Dans & Kultur - Trash2Toy Genbrugslegetøj - Baggrund & links