Kursusbeskrivelse  fra
  EVENTYRETS VERDEN 
v/  Anders Shagembe  Jørgensen  Mælkebøtten 172 - 1440 Kbh. K 

Tlf:  28 68 19 58
www.shagembe.dk

E-mail: shagembe@gmail.com

 

 

FORTÆLLEKURSUS

Historiefortælling der inddrager publikum med sang, musik

bevægelser og effekter.

Folkelig fortælling,  efter afrikanske, indianske,

 og gammel europæiske traditioner.

Formålet er:

At formidle fortæller-håndværket som en brugskunst i arbejdet med børn & unge fra 2 år og op.

Sætte fokus på traditionelle fortællinger gennem foredrag, praktiske eksempler og fortælleværksted, og at give deltagerne grundlæggende baggrundsviden, værktøj, tips & respons.
 
Kurset vil forløbe som en vekselvirkning af:
- Foredrag bl.a. om fortællingens historie  og de forskellige hovedgenre (Dyrefabler, trylleeventyr, gudemyter, sagn, skæmte-historier, rammefortællinger mm.).
- Om de bedste omstændigheder for fortælling, fortælle-tips og hvad fortælling kan bruges til i et moderne samfund - i institutioner & undervisning .
- Anvendelige eksempler på traditionelle historier fra Den 3. & 4. Verden, krydret med eksempler på inddragelse af publikum med sang, bevægelse, rytmik & dialog mm.
- ...Og fortælleværksted, hvor deltagerne, i mindre grupper, fortæller udsnit af, eller mindre historier for hinanden og får gensidig respons.
 

Forberedelse:
 Kursisterne skal på forhånd udvælge og forberede sig på to korte historier   eller udsnit (ca. 5 minutters varighed), som de vil fortælle.
 

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER

Deltagerantal:  Omkring 100 pers.  (med fortælleværksted max 25)

Varighed: Mellem 3 og 6 timer

Lokale forhold:  Et stort lokale, med mulighed for at stå i ring og med rimelig akustik.
Plus mulighed for benyttelse af nærliggende lokaler og "hjørner",  et par  timer, hvis kurset indeholder fortælleværksted.

Undervisningsmaterialer:  Jeg vil gerne have mulighed for brug af tavle eller flip-over;
 evt. et mindre supplement af trommer & perkussions hvis det haves.
 

Min baggrund:

Jeg har side 1988 undervist og optrådt for børn og voksne,

som historiefortæller & skuespiller - bl.a. for Nationalmuseet, Lejre-Forsøgscenter, Images of Afrika, "Den Gode Historie"

Mellemfolkelig Samvirke, Byens Børn, Kulturværkstedet DAGMAR, PMF og på biblioteker og kulturhuse.

Jeg har ofte benyttet historiefortælling i forestillinger og i arbejdet som projektmedarbejder

 på institutioner, skoler landet over, med formidling af 3. Verdens-kultur

(bl.a. rytmik, bevægelse & legekultur).

Jeg betragter den indianske fortæller Medicine Story som min mester

inden for fortælling og indiansk kultur,

...og jeg har studeret traditionel kultur hos Sukumastammen i Øst-Afrika,

med støtte fra bl.a. DANIDA og Dansk Artistforbund.

 

SE  LINK til hjemmeside med fortælletilbud, foto & tekster:  fortaelling.web/fortalte.historier.og.eventyr

 
  CITAT FRA UDTALELSE FRA BØRNEBIBLIOTEKER

"...Når Anders fortæller, står tiden stille. selv faktisk FOR store forsamlinger evner han at fange ind og fastholde i fortællingens univers. Sædvanligvis urolige børn sidder musestille med øjne og ører på stilke, og bedre ros kan næppe gives.

A  inddrager hele sit kropssprog, og dette medvirker til at give fortællingen et præg af ægte drama...

 

A er en alsidig og kreativ kunstner, som både står for arbejdende værksteder med forskellig indhold,han kan forestå musikalske legestuer med traditionelt og etnisk tilsnit, især afrikansk...  han kan undervise i trommedans og holde foredrag, og så kan han ikke mindst FORTÆLLE.  

 ...(Han har i alle tilfælde) ...udført en grundig & omhyggelig research, og herudover har han en meget veludviklet sans for at vurdere en given aldersklasses evner til koncentration og niveau."

(Børnebibliotekerne på Amager efter en årrækkes samarbejde).

 

Hele udtalelsen: http://www.shagembe.dk/skan-link/udtal.bibl.gif

Citat-samling fra flere udtalelser: ..\udtalelser.htm